• 0913.906.653

  • info@nguyenhafood.vn

  • Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

  • sản phẩm trong giỏ hàng.

Chính sách bảo mật

1.Mục đích và phạm vi thu thập:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website https://butchershop.vn bao gồm: Họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng đăng ký. Đây là các thông tin mà NguyenHaFood cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để NguyenHaFood liên hệ xác nhận đăng ký sử dụng dịch vụ trên website của Công ty.
2.Phạm vi sử dụng thông tin:
- Bà Thạo sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
+ Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng;
+ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin khách hàng;
+ Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
+ Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website https://butchershop.vn
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
 3.Thời gian lưu trữ thông tin:
- Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website https://butchershop.vn
4.Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:
- Nhân viên của NguyenHaFood.
- Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do NguyenHaFood cung cấp.
- Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu.
5.Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
NguyenHaFood
Địa chỉ trụ sở chính: 14/7 bis Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
Mã số thuế: 4102051013

Website : https://butchershop.vn
Email: info@nguyenhafood.vn
SĐT: 0913906653
6.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
– Khách hàng có quyền yêu cầu chỉnh sửa, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình thông qua yêu cầu website https://butchershop.vn thực hiện việc này.
– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của website https://butchershop.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, NguyenHaFood sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, NguyenHaFood sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
7.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
– Thông tin cá nhân của khách hàng trên https://butchershop.vn được NguyenHaFood cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của NguyenHaFood. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
– Ban quản lý https://butchershop.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, email, số điện thoại, địa chỉ và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý https://butchershop.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

; ;